Op.Dr.Selçuk Aytaç

İlk ve orta öğrenimini TED Ankara kolejinde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptığı ihtisas sürecinde birçok yurt içi ve yurt dışı kongrelere katıldı ve yurtiçi ve yurtdışı makaleler yazdı. Aytaç özellikle burun estetiği ve Post Bariatrik Estetik Cerrahi konusunda uzmanlaşmıştır.

PLASTIK VE REKONSTRÜKTIF CERRAHI UZMANIOp.Dr.Selçuk Aytaç

İlk ve orta öğrenimini TED Ankara kolejinde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptığı ihtisas sürecinde birçok yurt içi ve yurt dışı kongrelere katıldı ve yurtiçi ve yurtdışı makaleler yazdı. Aytaç özellikle burun estetiği ve Post Bariatrik Estetik Cerrahi konusunda uzmanlaşmıştır.

Op.Dr.Selçuk AytaçOp.Dr.Selçuk Aytaç
  • Örümcek Ağı Estetiği
  • Genital Güzelleştirme
  • Cihantimur Yağ Transferi
  • Total Yüz Gençleştirme
  • Basit Burun Estetiği

BIO

Estetik, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı

İlk ve orta öğrenimini TED Ankara kolejinde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ihtisasını tamamladı. İhtisas sürecinde birçok yurt içi ve yurt dışı kongrelere katıldı ve yurtiçi ve yurtdışı makaleler yazdı.

Uzmanlık eğitimi sırasında meme cerrahisi, vücut cerrahisi ve yüz germe ameliyatları üzerine birçok eğitime katıldı.
“Periferik sinir cerrahisi sonrası oluşan yapışıklık ve skar dokusu oluşumuna oksidize regenere selüloz ve oksidize regenere selüloz-heparin kombinasyonunun etkisi” başlıklı tezi ile Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı oldu. Kök hücre ve yağ transferi konusunda çalışmalar yaptı.
İhtisas sonrası zorunlu hizmet görevini Bartın Devlet Hastanesinde tamamladı. Sonrasında Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başladı ve burada Yardımcı Doçent ünvanını aldı. Aynı yıllarda Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Anatomi Doktorasına başladı. İstanbul, Bursa ve Ankarada Estetik İnternational kliniklerinde çalıştıktan sonra Bursada kurduğu özel klinikte yurt içinden ve yurt dışından gelen hastalarına hizmet vermeye başladı.

ÖĞRENİM DURUMU

2010 – 2011  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anatomi (doktora)
1999 – 2005  Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstruktif ve   Estetik cerrahi uzmanlık eğitimi
1992 – 1999   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1984 – 1991  TED Ankara Koleji

BİLDİĞİ DİLLER

İngilizce (ileri seviye)

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL/MESLEKİ KURUŞLAR

Estetik Plastik Cerrahi Derneği  2006
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği  2008

UZMANLIK TEZİ

Periferik sinir cerrahisi sonrası oluşan yapışıklık ve skar dokusu oluşumuna oksidize  regenere selüloz ve oksidize regenere selüloz-heparin kombinasyonunun etkisi

MAKALELER

SCI, SSCI,AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre     mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Ozbek S, Aytac S, Karlı N. Reconstruction of sphincteric function after dysfunctional total lower lip reconstruction using free muscle graft technique. J Craniofac Surg. 2007 Jan;18(1):203-7
Ozbek S, Ozcan M, Uysal A, Aytac S. Diced cartilage grafts in cosmetic surgery. Plast Reconstr Surg. 2006 Feb;117(2):678-80
Aytac S, Etoz A, Akın S. Skin necrosis caused by prilocaine: A case report Wounds. 2005;17(3):58-61
Aytac S, Ozbek S. A giant pyogenic granuloma. Plast Reconstr Surg.2005 Sep 15; 116(4):1179
Aytac S, Ozbek S, Kahveci R, Ozgenel Y, Akın S, Ozcan M.Titanium mesh fracture in mandibular reconstruction. J Craniofac Surg. 2005 Nov;16(6):1120-
Bozkurt C, Akın S, Dogan S, Aytac S, Aksoy K. Using the sac membrane to close the flap donor site in large meningomyeloceles. Br J Plast Surg. 2004 Apr;57(3):273-7
Tuncel U, Aytaç S, Turan A, Demirbağ O, Kostakoğlu N. Use of a simple mini-vacuum drain in small surgical wounds. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Aug;69(8): 2270
Tuncel U, Aytaç S. Reconstruction of full-thickness cheek defects with using free osseocutaneous radial forearm flap.J Craniofac Surg. 2012. Jul 23(4): 357-9
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

Aytac S, Ozgenel Y, Akın S, Kahveci R, Ozcan M. Güney Marmara Bölgesindeki çocuklarda yanık epidemiyolojisi. Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi. 2004 30(3): 145-49
Tuncel U, Aytac S, Turan A, Aydın U, Kanturk R. The Use of Spongostan-Wrapped Diced Cartilage Graft For Obtaining A Regular Dorsal Contour In Rhinoplasty. Çağdaş Tıp Dergisi.

BİLDİRİLER

Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan Özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri

Treatment of recurrent dislocation of mandible, 2005, Vienna, Austria
Kahveci, S. Aytac, S. Akın, Y. Ozgenel, S. Ozbek
Ulusal  kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda        yer alan tam metin olarak yayınlanan bildiri
Tekrarlayan mandibula çıkıklarının tedavisi (Sözel bildiri), 2005, Konya
Kahveci, S. Aytaç, S. Akın, Y. Ozgenel, S. Ozbek
Ulusal  kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda  yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri

Vajinal ageneziste yeni bir stent yöntemi ile vakum tedavisinin kullanımı (Poster), 2005, Konya
Ozcan, S. Aytac

YURTDIŞI DENEYİM

‘Aesthetic surgery of the face-principles and pitfalls in aesthetic facial surgery” human cadaver dissection course eğitimi. May 2007
University of Emory Healthcare Plastic and reconstructive surgery. Meme cerrahi eğitimi. Aug 2001DOKTORLARIMIZ
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi UzmanıOp.Dr.Bülent Cihantimur2014 senesinde Türkiye’de yılın "Tıp Adamı” ve estetik cerrahiye olağanüstü katkılar yapan kişilere verilen dünya çapındaki organizasyonda" Golden Bistoury”- "Altın Bistüri” ödülüne layık görülmüş ve ayrıca Dünyanın en iyi 50 Plastik Cerrahı arasına seçilmiştir.
PLASTIK VE REKONSTRÜKTIF CERRAHI UZMANIOp.Dr.Selçuk Aytaç İlk ve orta öğrenimini TED Ankara kolejinde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptığı ihtisas sürecinde birçok yurt içi ve yurt dışı kongrelere katıldı ve yurtiçi ve yurtdışı makaleler yazdı. Aytaç özellikle burun estetiği ve Post Bariatrik Estetik Cerrahi konusunda uzmanlaşmıştır.
PLASTIK VE REKONSTRÜKTIF CERRAHI UZMANIOp.Dr.Yücel Sarıaltın1981 yılında Çorum’da doğdu. Tıp eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldıktan sonra, uzmanlık eğitimine Süleyman Demirel Üniversitesi’nde devam etti. Mesleki alanda özellikle meme estetiği, burun estetiği ve kulak estetiğinde rekor sayıda operasyon gerçekleştirmiştir.
PLASTIK VE REKONSTÜRKTIF CERRAHI UZMANIOp.Dr.Medine KantürkPlastik Cerrahi Uzmanı İlk ve orta egitimini Rusyada Moskva şehirinde alıp, 2002-2009 yılında Türkiye Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalından eğitimini tamamlıyıp Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman ünvanını alıyor.
PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETICS SURGEONOp.Dr.Rıza Kantürk1998- 2004 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim aldı. 2004 -2010 yılları arasında Uludağ Üniversite’si Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nı bitirdi.
ANESTHESIOLOGIST (MD)Uzm.Dr.Ali Ekber Yürekli1966 yılında Erzincan’da doğdu. 1992 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitiminin ardından, 1999 Uludağ Üniversitesi Anestezi ve Ranivasyon Uzmanlık eğitimini tamamladı.
Medikal Estetik HekimiDr.Çağatay Güngörsün1975 yılında Eskişehir’de doğdu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına estetik international da devam etmektedir.
Dr.Feyman Duygu Oktar 1970 yılında Samsun’da doğdu. İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin ardından 1993 yılı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni dönem birinciliği ile bitirdi.
Dr.Gülden Gürel 1970 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve liseyi eğitimini İzmir’de aldı. Eğitim hayatını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.
Dt.Bora Muratİstanbul Üniversitesi Diş Fakültesi mezunu olan Diş Hekimi Bora Murat, EDAD (Aesthetic Dentistry Academy), ve CADA (Computer Aided Dentistry Academy) üyelikleri bulunmaktadır. Özellikle Implantoloji ve estetik diş hekimliği üzerine çalışmalar yapmış ve gülüş tasarımı konusunda uzmanlaşmıştır.
Dt.Sinem KarakaşMarmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Sinem Karakaş, EDAD(Estetik Diş Hekimliği Akademisi) ve CADA (Computer Aidied Dentisry Academy) üyesidir. Uzun yıllar farklı diş hekimliği konularında çalışmalar yaptıktan sonra, özellikle dijital ve estetik diş hekimliği üzerinde uzmanlaşmıştır.