Meme Dikleştirme

Meme dikleştirme ameliyatları göğüslerde sarkma sorununun çözümlenmesine fayda sağlayan cerrahi girişimlerdir.

Fiyat Alın

Meme Dikleştirme Ameliyatları

Göğüslerdeki sarkma çoğunlukla emzirme sonrası formun kaybolmasıyla ve ya zaman içinde yer çekiminin de etkisiyle gözlemlenen bir durumdur. Sarkık göğüsler istenilen kıyafetin giyilememesine neden olduğu gibi, kadınlarda çoğu zaman özgüven kaybına da sebebiyet vermektedir.

Kimler meme dikleştirme operasyonu yaptırabilir?

• Emzirme sonrası göğüslerinde sorun yaşayanlar,
• Sık kilo alıp vermeye bağlı olarak sarkık göğüsleri olanlar,
• Yaşa bağlı ve yer çekiminin etkisiyle göğüslerinde sarkma olanlar,
• Meme başı haresi, areola bölgesinde genişleme yaşayanlar,
• Sarkık göğüslerinden dolayı özgüven sorunu yaşayanlar,
• Diledikleri kıyafeti sarkık göğüsleri sebebiyle giyemeyenler.

Meme dikleştirme operasyonu nasıl yapılır?

Meme dikleştirme operasyonu çoğu zaman meme büyütme ve ya meme küçültme operasyonları ile eş zamanlı yapılır. Genel anestezi altında yapılan meme dikleştirme operasyonu öncelikle varsa areola bölgesinin küçültülmesiyle başlar. Burada dikkat edilmesi gereken konu, meme dikleştirme operasyonunun göğüslerin boyutunda herhangi bir değişiklik yapmayacağıdır. Sadece memelerin eski formuna ve dik seviyeye getirilmesi sağlanır, göğüsler toparlanır ve işlem bitirilir. Eğer memelerde küçüklük ve ya aşırı büyüklük var ise, yine aynı operasyon içerisinde istenilen boyutlara ulaştırılabilir.

Tüm Meme Estetiği Uygulamalarımızı Görmek İçin Tıklayınız!Meme dikleştirme operasyonunun olmazsa olmazları

Meme dikleştirme ameliyatlarında mutlaka hastanın mevcut sarkıklığı incelendikten sonra, memenin şekli, cildin esneklik seviyesi, cildin kalitesi ve mevcut deri fazlalığı göz önünde bulundurularak operasyonun planlanması gerekir. Memeye yapılan kesi bu doğrultuda düşünülerek tasarlanır ve altta yatan meme dokusunun form kazandırılması, yukarıya kaldırılmasıyla meme şekillendirilir. Fazla deri bölgeden uzaklaştırılır ve dikiş atılır. Dikişlerde, yeni oluşturulan yapıya göre dikilir, deri yapıştırıcısı ya da minimal dikişle, tüm kesiler kapatılır.

Meme dikleştirme operasyonu sonrası

Meme dikleştirme operasyonları kullandığımız yenilikçi teknikler sayesinde son derece iyi geri dönüşler altığımız operasyonlar arasında geçiyor. Genellikle yatış yapmadan, operasyonun olduğu aynı gün evlerine dönebilen hastalarımız, az iz, az ağrı ve çabuk iyileşme süreciyle birlikte en geç 1 hafta içinde günlük yaşantılarına ve iş hayatlarına geri dönüş yapabiliyorlar.Estetik Cerrahi Merkezi
Neden Estetik International?

İnsan odaklıyız, merkezimizde hasta ve çalışan memnuniyeti var,
Sadece bir tek teşhis ve tedaviye odaklanmıyoruz, beri yandan hizmet odaklı çalışıyoruz,
Ağrısız, sosyal hayatı etkilemeyen ve güvenli prosedürleri temel alan, yeni teknikler geliştiriyoruz,

Hastalarımızla iletişime geçen tüm sağlık birimlerimiz dostluk ve güvene dayalı bir ilişki kurarlar,
Hastalarımız tedavi süreçlerinde aktif olarak konuya dahil edilir, başta sağlıklarının en önemli unsur olduğunu mutlaka açıklarız,
Bedenlerindeki değiştirmek istedikleri alanlara ya da kusurlara değil, özgüvenlerine ve iyi yaşam koşullarına odaklanmalarını sağlarız,

Çünkü bizler;

Uygulanan ufak bir müdahalede bile tüm tarafların yanındayız,
Hasta, hasta yakını, kamuoyu, etik ve bilim çevreleri gibi…Yayınlarımızla hizmetlerimizin halkın anlayabileceği dilde, kolay erişilebilir ve kolay anlaşılabilir düzeyde olmasını sağlarız, 360 derece müşteri deneyimi ile hem fark yaratırız, hem de sürdürülebilir bir güven sağlarız,
Yazılı ve görsel basını, dijital mecraları toplumları bilinçlendirmek amacıyla kullanırız,

İnsanı değerleri temel alırız.

Meme dikleştirme operasyonunda ne kadar iz kalır?

Estetik International bünyesinde, meme dikleştirme operasyonları için her zamanki gibi en doğal ve en hastalarımıza en az iz-scar oluşumunu sağlayacak yöntemleri tercih etmekteyiz. Mutlaka estetik bir bakış açısıyla yapılması gereken meme dikleştirme operasyonlarında bu sebeple az evvel de söylediğimiz gibi vertikal scarsız santral pedikülü tekniğini kullanıyoruz. Bu teknik, meme ovaline en makul ve uygun formu veren ve en az izle işlemin tamamlanmasını sağlayan oldukça yenilikçi bir yöntemdir. Bu teknik sayesinde meme dokusu ve meme cildini ayrı ayrı ele alarak işlem yapabiliyor ve cilt yapısına potansiyel bir yük bindirmeden işlemi gerçekleştirebiliyoruz.

Meme dikleştirmede estetik görüntünün yanı sıra sağlık unsurlarını da gözeten bu teknik sayesinde tüm yapının kan dolaşımıyla beslenmesi, meme başı haresinin duyusal bir sorun yaşamaması gibi avantajları da sağlıyoruz.  Ayrıca vertikal skarsız santral pediküllü tekniği meme dikleştirme operasyonu sonrasında hastalarımıza en az acıyı duymalarını ve yatış yapmadan, evlerine gitme şansını da vermektedir.

Bir önceki sayfamızda Jinekomasti operasyonunu inceledik. Detayları öğrenmek için linkle tıklayın!

 

SSs

Meme dikleştirme mastopeksi olarak da geçen cerrahi müdahalelerdir. 

Hamilelik, yaş alma, emzirme, kilo değişimleri ve elbette zaman içinde yer çekimine bağlı olarak yaşanan meme sarkıklığı, elastikiyetini kaybeden cilt ve cilt altı dokusundan kaynaklanır. 

Göğüslerdeki bu form kaybı, sadece sarkıklığın oluşmasına değil, aynı zamanda her zaman arzu edilen diri göğüs formundan uzaklaşılmasına da neden olur. Tüm bu süreçlerin sonunda, çoğu kadında görülen areola yani göğüs uçlarını çevreleyen hare bölgesinde büyüme de gözlemlenebilir. Meme dikleştirme ameliyatlarıyla, sarkan göğüslerin toparlanması, ve evet areola bölgesinin de küçültülmesi işlemleri gerçekleştirilir. 

Meme dikleştirme göğüslerin ebadında bir değişiklik yapmaz, mevcut göğsü toparlar, sarkıklığı giderip, göğüsleri dikleştirir.

 Evet eğer daha büyük göğüsler isteniyorsa meme büyütme ameliyatı yapılabilir

Evet daha küçük göğüs isteniyorsa meme küçültme ameliyatı yapılabilir.

Göğüs dikleştirme ameliyatlarında diğer meme operasyonlarında olduğu gibi, en fazla dikkat edilmesi gereken cerrahi iz-scar konusudur. Estetik bir bakış açısıyla yapılması gereken meme operasyonlarında, göğüs ovaline en iyi formu veren ve en az iz bırakan vertikal skarsız santral pediküllü tekniği kullanarak meme dikleştirme ameliyatları yapılmaktadır.  Bu tekniğin tercih etme sebebimiz göğüs dikleştirme ameliyatı sonrasında ağrının minimal seviyede olması ve hastanın yatış gerçekleşmeden operasyon sonrası evine gidebilme imkanı sağlamasıdır.

Genel anestezi alında yapılan meme dikleştirme ameliyatları göğüs bölgesindeki fazla derinin alınmasıyla başlar ve gerektiği takdirde, meme areolasına da şekil verilir. Meme dikleştirme ameliyatlarında özellikle hastanın göğsünün büyüklüğüne, şekline, sarkıklık derecesine, cildinin kalitesine, esnekliğine ve ekstra deri miktarına dikkat edilmelidir. Tüm bu hususlar dikkate alındıktan sonra yapılan kesiler, altta yatan meme dokusunun form kazandırılması ve yukarıya kaldırılmasıyla şekillendirilir. Fazla deriden uzaklaştırılan memeye form kazandırıldıktan sonra dikiş atılır. Dikişler memenin yeni oluşturulan yapısına göre dikilir, deri yapıştırıcısı kullanılarak, tüm kesiler kapatılır.

Ortalama 1 ila 3 saat arasında süren meme dikleştirme ameliyatı sonrasında hasta genelde hastanede yatırılmaz ama gerekli olduğu durumlarda bir gece hastanede kalabilir.

 

(515 oy,4,77)
Yorumlar?YORUM