Bıyık Ekimi

Seyrek, hacimsiz veya yer yer kıl eksikliği yaşanan bıyık bölgesine bıyık ekimi yapılarak daha hacimli ve tam duruş sağlayan bıyık elde edilebilir.

Fiyat Alın

Bıyık Ekimi

Erkeklerde üst dudakta kıl çıkmaması veya kıl kaybının olması durumunda, kesin tedavi bıyık ekimidir. Bıyık ekimi, üst dudakta bıyık kılları çıkmayan deri bölgelerine saç kökleri ekimidir. Bıyık yerine ekilecek saç kökleri, kellik tedavisindeki gibi enseden alınmaktadır. Bunun için, ensenin yukarısından saçlı deri şeridi kesilerek çıkarılmakta ve tek tek saç köklerine dilimlenerek ayırılmaktadır. Daha sonra, bıyık eksikliği olan sahalara tek tek saç kökleri ekilmektedir.

Ekilen saç kökleri, bıyık sahasında da önceden olan özelliklerini korurlar ve saç kılları uzamaya devam ederler. Bundan dolayı uzayan saç kıllarının uygun aralıklarla kısaltılmaları, bıyık trası sırasında yapılabilir. Saç kökleri, birbirlerine çok yakın ekilirlerse beslenemezler. Bu nedenle ekim sıklığı, beslenmelerini sağlayacak kadar olmalıdır. Saç kökleri ekildikten sonra beslenip saç kılı uzamaya başlayınca ( 4-6 ay sonra ), seyrek bıyık sahası varsa tekrar saç ekimi yapılabilir.

Bıyık Ekimi ve FUE Yöntemi

Bıyık bölgesinde yara izi, ameliyat izi, yanık izi, dökülme gibi sorunlar bıyık ekimi ile tama yakın kamufle edilebilir, köselerde olduğu gibi hiç bıyık çıkmama durumunda bıyık ekimiyle ciddi kimlik değişimi yakalanabilmektedir. Bıyık ekiminde sadece FUE yöntemi uygulanmalıdır çünkü FUT yönteminde sonuçlar tatmin edici değildir. 0.6-0.7 mm lik aletlerle motor kullanmadan alınan kıl kökleri alımla eş zamanlı olarak 0.6-0.7 mm lik aletler yardımıyla cilt kesilmeden ekilmelidir bu şekilde ekim süresi kısaldığı gibi kökler beklemediği için kök ölümü de olmaz.
 Kullanılan uçlar ince olursa hem alım hem ekim yerinde herhangi bir iz ve ekim olduğuna ait bir belirti kalmaz.

Ekim sınırlarını ve sıklığını kişi kendi belirler. Genel olarak hiç bıyığı olmayan birine 1000 kök ekildiğinde köse görünümü gider ancak daha sık sakal istenirse sayıyı daha yüksek tutmalıdır. Sakal ekimi FUE ile yapıldığında sık da olsa seyrek de olsa daha önce görmeyen berberin tıraş ederken ekim olduğunu algılayamayacağı kadar doğala yakın olur.

FUE ile istenilen yerden istenildiği kadar kıl kökü alınıp belirlenen bıyık alanına istenilen sıklıkta ve o bölgede olması gereken doğal açısıyla ekim yapılır. Bıyık ekimi yardımcı personellere yaptırılmaması gerektiği kadar önemli bir konu olduğu için ekimi doktor kendisi yapmalıdır.

Tüm Saç Ekimi Uygulamalarımızı Görmek İçin Tıklayınız!

 Estetik Cerrahi Merkezi
Neden Estetik International?

İnsan odaklıyız, merkezimizde hasta ve çalışan memnuniyeti var,
Sadece bir tek teşhis ve tedaviye odaklanmıyoruz, beri yandan hizmet odaklı çalışıyoruz,
Ağrısız, sosyal hayatı etkilemeyen ve güvenli prosedürleri temel alan, yeni teknikler geliştiriyoruz,
 

Hastalarımızla iletişime geçen tüm sağlık birimlerimiz dostluk ve güvene dayalı bir ilişki kurarlar,
Hastalarımız tedavi süreçlerinde aktif olarak konuya dahil edilir, başta sağlıklarının en önemli unsur olduğunu mutlaka açıklarız,
Bedenlerindeki değiştirmek istedikleri alanlara ya da kusurlara değil, özgüvenlerine ve iyi yaşam koşullarına odaklanmalarını sağlarız,
 

Uygulanan ufak bir müdahalede bile tüm tarafların yanındayız,
Hasta, hasta yakını, kamuoyu, etik ve bilim çevreleri gibi…Yayınlarımızla hizmetlerimizin halkın anlayabileceği dilde, kolay erişilebilir ve kolay anlaşılabilir düzeyde olmasını sağlarız, 360 derece müşteri deneyimi ile hem fark yaratırız, hem de sürdürülebilir bir güven sağlarız,
Yazılı ve görsel basını, dijital mecraları toplumları bilinçlendirmek amacıyla kullanırız,

İnsanı değerleri temel alırız.

SSs

Bıyık ekimi, farklı sebeplerden ötürü, bıyık bölgesinde kıl çıkmayan erkeklere, bıyık ekimiyle, bölgenin kıllanmasına fayda sağlayan bir yöntemdir. 

Bıyık bölgesindeki kıl yoksunluğu, alanın bir travma yaşaması ya da genetik sebeplerden ötürü köse diye tabir edilen doğuştan kıl köklerine sahip olmamasındankaynaklanır. 

Bıyık çıkartan farklı türevlerdeki ilaçlar ya da bitkisel çözümler çoğu zaman faydalı bir geri dönüş yaşatmazken, bıyık ekimi, üst dudak bölgesindeki kıl yoksunluğuna çare, tek ve en etkili yöntem olarak uygulanır.

Bıyık ekimi için kullanılacak sağlıklı kıl kökleri, saç ekiminde olduğu gibi, ense gölgesindeki çoğunlukla sağlıklı kalan saç köklerinden alınır. Bıyık ekimi içi, tek tek ense bölgesinden ayrıştırılan kıl kökleri, yine tek tek bıyık bölgesine transfer edilir.

Bıyık ekimi yapıldıktan sonra, ense bölgesindeki özelliklerini korumaya devam eden transfer edilmiş kıl kökleri, bir süre sonra çıkmaya başlar. Bu sebeple bıyık alanı belirli aralıklarla kısaltılmalıdır. Özellikle bıyık ekimi yapılırken, sık ve yoğun kıl kökü transferi, birbirine yakın konumlandırma tercih edilmez çünkü bu şekilde yapılmış bir bıyık ekim işleminde, alanın darlığından ötürü, beslenme sorunu açığı ortaya çıkacaktır. 

Bıyık ekimi yapılırken en başta dikkat edilecek konulardan birisi olan ekim sıklığı, kılların beslenmesi göz önünde bulundurularak yapılması şarttır. Bunun sonucu olarak, ortalama 4 ay sonra ekim yapılmış kıllar tutunup, doğal büyüme döngüsüne geçtikleri zaman tekrar bıyık ekimi yapılarak, seyrekliğin düzeltilmesi planlanır.Bıyık ekimi için önemli olan bir diğer konu da, yerleştirilen kıl köklerinin eğimine dikkat edilmesidir. Eğer bıyık ekimiyle birlikte sakal ekimi de yapılacaksa, mevcut donör alan kıl kökleri çok iyi tespit edilmeli ve hastanın yüzüne olabildiğince uyumlu bir kıl yapısı oluşturulmalıdır. 

(563 oy,4,87)
Yorumlar?YORUM